Tidslinie
_________________________________________________________
1847   7. april blev Jens Peter Jacobsen født i Thisted
1847 20. april blev Jens Peter hjemmedøbt
1847 21. juli blev Jens Peter fremstillet i kirken
1851 i startede Jens Peter i Herskind Skole
1856 1. november startede Jens Peter i den nyoprettede private Thisted Realskole
1862 i juni-juli består Jens Peter præliminæreksamen med 61 points
1862 resten af året og læste Jens Peter latin og græsk til optagelse på studenterkursus og
1863 til eftersommeren forberedte sig til sin konfirmation
1863 9. april blev Jens Peter konfirmeret i Thisted
1863 9. april har Jens Peter skrevet et religiøst præget digt, "Med en Rosenknup"
1863 i februar måned har Jens Peter forfattet et hefte - "Silstrups mærkeligste Planter" 
1863 efter sommerferien rejser Jens Peter til København for at starte på Brdr. Dahls studenterkursus
1864 i tiden op til eksamen i maj forsømmer JPJ studiet - laver mange botanikbøger, skriver digte, nogle komedier, prosaudkast og læser megen poesi
1864 i juni måned består JPJ første del af artium hæderligt og er nu gymnasiast med 25 points
1865 i maj måned  skrev JPJ en stil om munkevæsenet
1865  i efteråret er stort set alle lærerne utilfredse med JPJ´s manglende flid
1865   det lille digt "Fjern", er det ældste af de digte, der er optaget i "Digte og Udkast" 
1866 i juni-juli gik JPJ og hans fire kammerater op til eksamen - kun Erik Skram blev student
1867 15. januar af JPJ`s dagbog fremgår det, at han er i tvivl om sit kald - skal han nu dyrke digtningen eller naturvidenskaben    
1867 i sommeren blev JPJ endelig student med kun 3. karakter 
1867 i december måned læste JPJ "Phantastiske Fortællinger" af Edgar Allan Poe
1868   blev JPJ cand.phil. - bestået filosofikum hos Rasmus Nielsen 
1868 i sommeren er JPJ på Bornholm for at studere planter, men tiden bruges på udkast til noveller 
1865-68   JPJ´s drøm brast, da "Hervert Sperring" blev afvist af forlagene
1868 fra kom JPJ meget i Studenterforeningen, 
1869 og der dengang var en kreds for temmelig barnagtige vittighedsmagere.
1869 2. januar det første betydelige digt "Monomani"
1869 i november måned har JPJ til en fest bidraget med en vise "En Historie med Smaat"
1869   Georg Brandes "kasserer" JPJ´s digte og betegner dem som nogle "ranglede" vers  
1868-69   JPJ´s anden digtsamling "En Cactus springer ud" bliver heller ikke udgivet  
1870 i april måned skriver JPJ flere betydelige digte: "Frostsne" - "Der aabnes en Dør" 
- "Nætter og Dage" - "I Seraillets Have".
1870 i sommeren får JPJ støtte af Botanisk Forening til en undersøgelse af floraen på Læsø og Anholt 
1870 i november måned søger JPJ oplysninger om den engelske digter A. C. Swinburne
1870   JPJ debuterer med artiklen "Om Bevægelsen i Planteriget" i Vilhelm Møllers nye  populærvidenskabelige tidsskrift "Nyt Dansk Maanedsskrift".
1870   universitet udskriver en prisafhandling beregnet for JPJ - eneste specialist i emnet 
1871 i løbet af foråret og sommeren besøger JPJ forskellige moser og åer i Nordsjælland for at samle materiale til sin afhandling om ferskvandsalger
1872 i starten af februar måned sidder JPJ og vennen Edvard Brandes i stuen i Studiestræde, da JPJ foreslår at læse et af sine digte op. Næppe var JPJ færdig, før vennen udbrød: "men du er jo digter!" 
1872 i februar måned kunne man i "Nyt Dansk Maanedsskrift" læse første kapitel af novellen "Mogens" med den berømte indledning: "Sommer var det; midt på Dagen; i et Hjørne af Hegnet, .....". 
1872 var JPJ med til at starte foredragsforeningen "Litteraturselskabet"
1872 i oversætter JPJ Charles Darwins første hovedværk til dansk "Om Arternes Oprindelse"
1872 til efteråret blev JPJ færdig med sin besvarelse og afleverede den til universitetet med denne titel:
   "Aperçu systematique et critique sur les Desmidiacees de Danemark". 
1873 i januar måned afslutter JPJ rækken af  artikler med:  "Sindsbevægelsernes Udtryk hos Dyrene" 
1873   Besvarelsen af prisopgaven indbragte JPJ universitetets guldmedalje i 1873.

1873

i er JPJ på session og kasseres med begrundelsen, at hans brystmål kun er 29½ tomme.
1873 i finder JPJ frem til historien om Marie Grubbe og med studier på biblioteker og i arkiver.
1873 i juni måned da JPJ havde skrevet de 3 første kapitler af romanen, rejser han mod syd
1873 i juni måned 1. udlandsrejse. Rejsen går fra København via Lübeck og Berlin til Dresden, hvor han træffer Edvard Brandes og de følges ad til München, Prag, Wien, tilbage til München over Salzburg og Berchtesgaden, til Innsbruck, Trient og til Riva ved Gardasøen. Efter et ophold her videre til de norditalienske byer, Verona, Milano, Pavia, Bergoma, Brescia, Venedig og til Florens med udflugter til Revenna og Parma.
1873 i september  en morgen i Florens blev JPJ angrebet af den uhelbredelige lungetuberkulose. 
1873 i oktober måned  rejste JPJ så hurtigt, det lod sig gøre, hjem via München, Nürnberg, Kassel og Hamburg over Kolding og Fredericia til Thisted og blev her undersøgt af en læge

1870-73

i årene offentliggør JPJ  i "Nyt Dansk Maanedsskrift"  ikke mindre end syv store artikler om: "Darwins Theori" - "Menneskeslægtens Oprindelse" - "Parringsvalget"
1874 i begynder JPJ så efter mange tilløb at skrive på romanen "Niels Lyhne" 
1875  i  skrev JPJ novellen "Et Skud i Taagen"
1875 i april måned flyttede JPJ til Bredgade 10, 3. sal, København
1875 september måned isolerede JPJ sig hjemme i Thisted
1874-75 i årene JPJ´s oversættelse af Charles Darwins andet hovedværk "Menneskets Afstamning og Parringsvalget" udgives i hæfter
1874-76 i årene fik JPJ trykt sin afhandling om de danske ferskvandsalger i "Botanisk Tidsskrift"
1876 4. december blev JPJ så endelig færdig med romanen "Fru Marie Grubbe" - efter fire lange år
1877 i september  2. udlandsrejse.  JPJ rejser fra Thisted til en lille by udenfor Montreux i Frankrig, hvor han indlogerer sig på Pension Bellevue, Villa Belle.
1878 i maj måned forlader JPJ Montreux og rejser hjem til Thisted
1878 i oktober måned 3. udlandsrejse. Fra Thisted rejser JPJ over Avignon og Genua til Rom
1879 i april måned  gik JPJ i stå med romanen og tager fra Rom til Capri for om luftforandring kan hjælpe.  
1879 i juni måned blev JPJ meget syg og rejste umådelig langsomt hjem fra Rom 
1879 i juli måned skriver JPJ "To Verdener", den lille novelle om kvinden, der er uhelbredelig syg

1879-80

i årene fik JPJ i "Botanisk Tidsskrift" gengivet fortegnelsen over de planter, han fandt på sin tur til Læsø og Anholt i 1870 
1880 i december måned blev JPJ endelig færdig med romanen "Niels Lyhne" 
1881 i januar måned søgte JPJ ministeriet om 2000 kr. til et studieophold i København - fik afslag 
1881 i skrev JPJ "Der burde have været Roser", begyndelseslinien "Fra Skitsebogen"
1881 i juni måned  tog JPJ til København og fik en lejlighed i Ny Adelgade 5 
1881 i fik JPJ skrevet novellen "Pesten i Bergoma"
1882 i foråret skrev JPJ novellen "Fru Fønss"
1883 fra april måned kunne JPJ hæve 1000 kr. om året i fast digtergage
1884 i april-maj måned fik JPJ så skrevet sit sidste ufuldendte arbejde, novellen "Doktor Faust"
1884 i juni måned gav JPJ op og rejste hjem til Thisted for her selv at lukke låget over sin kiste
     
1885 30. april døde digteren Jens Peter Jacobsen i sit barndomshjem i Thisted 
1885 9. maj blev Jens Peter Jacobsen begravet i Thisted

 

Siden sidst opdateret den 28. april 2007 af F. F. Nissen
Siden oprettet den 15. februar 2005 af F. F. Nissen