J. P. Jacobsens romaner.
__________________________________________________________

Fru Marie Grubbe
Interieurer fra det syttende Aarhundrede  

Romanen udspiller sig i tiden fra 1640'erne til godt et årti ind i 1700-tallet.

Marie er datter af hr. Erik Grubbe til Tjele Hovedgård. Hun bliver i en ung alder gift med den norske statholder Ulrik Frederik Gyldenløve, søn af Frederik III. Da han er hende utro, forlader hun ham for sammen med Sti Høg at rejse rundt i Europa. Efter et forhold til den unge Remigius, bliver hun gift med adelsmanden Palle Dyre, som hun lever sammen med i 16 år. På gården arbejder Søren Ladefoged, som hun indleder et skjult, sanseligt og intenst forhold til. Det bliver opdaget, en retssag indledes og Søren og Marie flygter til Tyskland. De vender senere tilbage for sammen at passe et færgeleje. De lever fredeligt indtil 1711, hvor Søren ved et uheld skyder en kaptajn. Efter et langvarigt tugthusophold bliver han idømt 3 års strafarbejde på Bremerholm. Han vender tilbage, syg og nedbrudt og dør kort efter. Marie dør nogle år senere.

Romanen skildrer en kvindes opstigning og efterfølgende fald og viser hvordan kvindens driftsliv bliver
hendes skæbne. Hendes erotiske fantasier styrer hendes liv.
 

Tilblivelsen.

Det er i 1873 J. P. Jacobsen finder frem til historien om Marie Grubbe.

Han går i gang med meget omfattende studier på biblioteker og i arkiver. Han gør det ikke kun for Marie Grubbes skæbnes skyld, men for at komme ind i det miljø, den tidsbaggrund og den åndelige atmosfære, hans personer skal bevæge sig rundt i.

Da han i sidst i maj 1873 er midt i 3. kapitel af romanen, lægger han arbejdet til side og rejser syd på og er væk fra juni til oktober.

Side   1 – 38 er skrevet i Studiestræde18, København før februar 1873.
Side 39 – 60 i Bredgade 10, København 1875.
Side 61 – 81 i Humlebæk sommeren 1875.
Side 82 til bogens slutning i Thisted fra medio september 1875 til 4. december 1876.
(Langt den overvejende del skrevet efter august 1876).
Bogen udkom 15. december 1876 og kostede 4 kroner.
Udsolgt 24. december 1876.

De to første kapitler blev trykt i tidsskriftet ”Det nittende Aarhundrede” i oktober 1874 under titlen
”Af Maria Grubbes Barndom”.

Niels Lyhne

   
har tiden fra 1828 til 1864 som sin historiske ramme.

Hovedpersonen, Niels Lyhne bor sammen med sine forældre på godset Lønborggård. Niels Lyhne følges fra fødsel til død. Forældrene udtrykker splittelsen: moderen er drømmer og veg, faderen udadvendt og konkret. Igennem forhold til en række kvinder lider han nederlag på nederlag. Det samme sker med de høje idealer, han har sat sig som mål at realisere. Et af målene er ateismen, som for den søgende Niels Lyhne næsten bliver en ny tro.

Hans afmagt er en hæmning, og det er hæmninger der skaber drømme og fantasteri.
Hans afmagt ses af citatet:
         han kunne “ikke bære livet som det var og lade livet forme sig om livets egne love”.

Tilblivelsen.

Side 1–8 skrevet i Studiestræde 18, København, 1874 ?
Side 9–16  (2. halvdel af kap. I) Thisted, 1877.
Side 17–64  (kap. II–III) Montreux, november 1877–maj 1878.
Side 65–97 (kap. IV–V, beg. af  VI) Thisted, juni 1878–september 1878.
Side 97–107 (slutning af  kap. VI, beg. af  kap. VII) Rom, november 1878–april 1879. 
Side 108–148 (slutning af  kap. VII, VIII) Thisted, juli 1879–december 1879.
Side 149–324 (kap. IX–XIV) Thisted, 1880.
(222–slutning (fra et stykke ind i kap. XI–ud) oktober, november 1880.
Sluttet 2. december 1880 kl. 4.30 morgen.
Bogen udkom 9. december 1880.

 

Siden sidst opdateret den 10. marts 2005 af F. F. Nissen
Siden oprettet den 10. marts 2005 af F. F. Nissen