Litteraturen om J. P. Jacobsen.
_____________________________________________________
Herman Bang - J. P. Jacobsen i  Realisme og realister. 1879

Georg Brandes - J. P. Jacobsen i Det moderne gennembruds mænd. 1883

J. P. Jacobsen - Samlede Skrifter. 1888. Bind 1-2.

Georg Christensen - J. P. Jacobsen. Biografi. 1910.

J. P. Jacobsen - Samlede værker. Udgivet på grundlag af digterens efterladte papirer af det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab ved
Morten Borup under medvirkning af Georg Christensen. 
København 1924-29. Bind 1-5.
1: Fru Marie Grubbe, 2: Niels Lyhne, 3: Mogens og andre Noveller,
4: Digte, 5: Populærvidenskabelige afhandlinger

Anna Linck - J. P. Jacobsen. Et levnedsløb. 1947

Søren Haller - J. P. Jacobsens hjem og barndom. 1950

Sven Møller Kristensen - Digtning og livssyn. 1959

Sven Møller Kristensen - J. P. Jacobsen. Impressionismen i dansk prosa 1870-1900. 1965.

Frederik Nielsen, red. - Samlede Værker. København 1972-74. Rosenkilde og Bagger. Bind 1-6. 
1: Fru Marie Grubbe, 2: Niels Lyhne, 3: Mogens og andre Noveller, 4: Digte, 5 og 6: Breve.

Svend Ole Madsen - J. P. Jacobsen - virkelighed og kunst. 1974

Jørgen Moestrup - Eros og døden. Et J. P. Jacobsen-udvalg. 1975

Hakon Stangerup m.fl. - J. P. Jacobsen i Dansk litteratur historie, bind 4. 1977.

Lise Busk-Jensen m.fl. - J. P. Jacobsen i Dansk litteratur historie, bind 6. 1985.

J. P. Jacobsens spor - i ord, billeder og toner: tolv afhandlinger. 1985
Udgivet .. .. i hundredeåret for digterens død ; ved F. J. Billeskov Jansen

Bogen om J. P. Jacobsen - At bære livet som det er - udsendt af Sparekassen Thy og
Museet for Thy og Vester HanHerred i 1997.

 Litteraturen om J. P. Jacobsens værker.
____________________________________

J. P. Jacobsen, Digte og Udkast. Udg. af Edvard Brandes og Vilhelm Møller. 1886.

Oluf Friis - J. P. Jacobsens Michelangelo-Arabesk,Festskrift til Paul V. Rubow. 1956

Jørgen Ottosen - J. P. Jacobsens "Mogens". 1968

Knud Wentzel -  J. P. Jacobsen. En hank til en virkelighed, i Den erindrende Faun
red. Aage Henriksen m.fl. Om bl.a. Hervert Sperring
og Michelangelo-Arabesken.
1968

Niels Barfoed - Omkring Niels Lyhne. 1970

Jørgen Ottosen - Omkring Fru Marie Grubbe. 1972

Mogens Pahuus - J. P. Jacobsen. En eksistentiel analyse af hans forfatterskab. 1986 

Jørn Erslev Andersen - J. P. Jacobsens Fru Marie Grubbe - med tekstudgivelse og efterskrift. 1989

Erik Falsig - Jens Peter Jacobsens bibliografi. 1990

Jørn Erslev Andersen - J. P. Jacobsen. Lyrik og prosa - med tekstudgivelse og efterskrift. 1993.

 


Siden sidst opdateret den 24. oktober  2005 af F. F. Nissen
Siden oprettet den 17. februar 2005 af F. F. Nissen