J. P. Jacobsens digte.
_____________________________________________________

Edvard Brandes og Vilhelm Møller udgiver i 1886 bogen "Digte og Udkast". Deri findes ud over diverse    digte bl.a. digtkredsen Hervert Sperring og fortællekredsen En Cactus springer ud

I 1868 forsøger J. P. Jacobsen forgæves at få udgivet digtsamlingen Hervert Sperring. Den består af en række spredte digte, som han forsøgte at samle i en fast ramme.

J. P. Jacobsens andet forsøg på at få udgivet mere samlede dele af den lyriske produktion fra 1867-70
i en rammefortælling er: En Cactus springer ud og med genbrug af to digte fra digtsamlingen Hervert Sperring: Efteraar og Gurresange II.

En af J. P. Jacobsens store bedrifter udmærker sig ved en fornyelse af den lyriske genre med: Gurresange  og En Arabesk (Pan-arabesken).

                                              Ved årstal: / = eller

Hervert Sperring .................................

Til min Moder .........................................
V
aar ...................................................... 
Kveld...................................................... 
Begejstring ............................................
Til Klitten ............................................... 
Efteraar .................................................
Nat ........................................................
Hvad brød jeg mig vel ...........................
Til Strengelegen ....................................
Ellen [I] ..... ...........................................
Hvi gjækker mig Livet stedse! ...............
En Bøn ..................................................
I Drømmenes Land................................. 
Straaler, mine Drømmesale! ..................
Farer hen, I tomme Drømme .................
Drøm! ....................................................  
Drømmeidealet....................................... 
Gud, frels mig dog! ................................
Viger bort! .............................................
Asali [I] ..................................................
Asali [II] ................................................. 
Asali [III] ............................................... 
Vil du .....................................................
Sejerssang ............................................ 
Til Asali [I] .............................................
Til Asali [II] ............................................ 
Solnedgang ........................................... 
Til Asali [III] ........................................... 
Der hjælper ej Drømme ......................... 
Til Asali [IV] ........................................... 
Farvel! ...................................................
Fjern ...................................................... 
Naar en Gang ........................................ 
Til Asali [V] ............................................. 
Solnedgang ........................................... 
Hjemad .................................................. 
Min Lykkes Borg .....................................
Forbi ...................................................... 
Saa er nu da Jorden en Kobbertyr ........ 
Jeg vil ej dø ...........................................
Ellen [II] ................................................ 
Jeg kan ej sidde lig en heldig Fisker .....   
Asalis Have ........................................... 
Afsted min Baad! ...................................
Ønskerne .............................................. 
Solnedgang...........................................  
Asali [IV] ............................................... 
Mod Dæmring ........................................ 
Signe .....................................................
Fred ....................................................... 
Ved Asalis Grav ..................................... 
Med store Tanker har jeg levet .............
Lad mig ej dø! ....................................... 
Herverts Død ......................................... 
Hadding ................................................. 
   Første sang. (Haddings fødsel).
   2. Sang

En Cactus springer ud ............

  Efteraar .....................................
  Stemninger [I] ............................ 
  Stemninger [II] ...........................
  En Arabesk (Pan-arabesken) .......... 
Gurresange 
I. Valdemar
II. Tove
III. Valdemar
IV. Tove
V. Mødet
  Valdemar
  Tove
  Valdemar
  Tove
  Valdemar
VI. Skovduens sang
VII. Valdemar
VIII. Den vilde jagt
  Valdemar
  Bondens sang
  Valdemars mænd
  Valdemar
  Klaus nar
  Valdemar
  Valdemars mænd
IX. Sommervindens vilde jagt
  Kormak og Stengerde
  ..... Middag ..............................

1865 - 1868

1868

1866
1865 / 66
1865 / 66
1865
1867 / 68
1867 / 68
1867 / 68
1866 / 67
1866 / 67
1868
1867 / 68
1867 / 68
1867  
1868
1867
1867 / 68
1868
1866-68
1868
1868
1868 
1868
1868
1866

1866 / 67

1868 
1868
1868 
1868
1868
1865
1867-68
1866
1868
1868
1868
1868
1868
1867 / 68
1868
1868
1867 / 68
1866 / 67
1866 / 67 
1868
1868
1868 
1868 
186-? 
1868 
1868 
1868
1868
ca. 18681867-70

1867 / 68
1868
1868
18681867

Lyriske Digte ......................................

Du kalder mig tavs og melankolsk ......
Monomanie ......................................... 
Alle de voksende Skygger .................. 
Vi stakkels travle Menneskebørn ........ 
Sæt Livet nok saa vildt i Spring ........... 
Har du med dit Øje skuet .................... 
Skoven ved Middagstid ....................... 
Regnvejr i Skoven ............................... 
[En Arabesk]........................................ 
[Tjørnen] ............................................. 
Digterliv ............................................... 
Faaredrengen ..................................... 
Der aabnes en Dør (Ellen) ................... 
Frostsne .............................................. 
I Seraillets Have .................................. 
Navnløs ............................................... 
Rim ...................................................... 
Faustina .............................................. 
Alle Smaablomster, trip, trip, trip ........

Til Agnes ............................................. 
Og jeg er Ellen fra Vesteraa ............... 
Grækenland ........................................ 
Nævner min Tanke dig......................... 
Det er Stævnemødets Time ................ 
Kongens Øre er mæt af Tale ............... 
Anden Februar  ................................... 
Bryllupssange...................................... 
   I. Livsranken bugter fyldig sig 
  II. Hilsen fra Dyrehavens Dryader
Arabesk til en Haandtegning af ........... 
Løjt de klingre Glaspokaler ..................
En svunden Dag .................................. 
Nu Dæmringen kvælder ....................... 
Silkesko over gylden Læst ................... 
Taarnvægtersang ................................ 
Liglagner i Festons omkring mit Billed .
Det bødes der for i lange Aar .............. 
Marine ................................................. 
Landskab [I] ....................................... 
Polka .................................................. 
Genrebillede ....................................... 
Cendrée og lille .................................. 
Har Dagen sanket al sin Sorg ............ 
Irmelin Rose ................ (en del fra 69)
Evig og uden Forandring .................... 
Fremskridtets Vej var altid .................   
Englen Asali ....................................... 
Det har Seraferne .............................. 
[Landskab] [II] ................................... 
Lad Vaaren komme, mens den vil ......  

Det sidste smukke digt:

  
Saa standsed og dér den Blodets ...... 

og udråbet:
     Lys over Landet
  .............................


 
   
               

 

1868-1884

1868
1869
1868
1869
1869
1869
1869
1869
1869-70
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870
1870

1870
1871
1872
1872
1872
1872
1873
1873

1873


1874
1874
1874
1874
1874
1874
1874
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875 
1877-78
1874
1878
1875
1882


1884


1884


 
    De mest læste og oftest kommenterede digte - ud over arabeskerne - er:
            I Seraillets Have, Genrebillede og Irmelin Rose

Siden sidst opdateret den 16. marts 2005 af F. F. Nissen
Siden oprettet den 14. marts 2005 af F. F. Nissen